1999 yılında Britanya Standart Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kanunlar ile zorunluluk haline gelen bu yükümlülüklere yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve küresel olarak kabul görmüş bir standarttır.

Eğitimin amacı; İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi Standardı hakkında bilgi vermek, planlı ve sistemli bir çalışma yürütülmesini sağlamak amacıyla katılımcıları bilgilendirmektir.

Eğitimin İçeriği:

  • İSG hakkında bilgilendirme
  • ISO 18001 için giriş, kapsam, atıfta bulunulan standartlar ve de dökümanlar
  • Terimler, İSG Yönetim Sistemi Şartları
  • İSG Politikası
  • Planlama sistemi oluşturma( Tehlike tanımlanma, risk değerlendirme, kontrol, Yasal ve diğer şartlar, hedef belirleme ve programlama)
  • Uygulama ve işletebilme
  • Yönetim gözden geçirme
  • Dokümantasyon

Üst ve orta kademe yöneticiler, temsilciler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve/veya sorumluları, insan kaynakları yönetici ve/veya sorumluları katılabilirler.

Eğitim süresi 2 gündür.

Eğitim sonunda sertifika verilecektir.