Iso Belgesi̇ Iso Belgeleri̇ Danışmanlık Firmaları Şi̇rketleri Danışmanlık Hizmetlerini Nasıl Veri̇yor?

ISO Belgesi ile ilgili Eğitim danışmanlık hizmeti almak isteyen firmalara;  Uzman Satış personellerimiz telefonla ve mail sistemi üzerinden iletişime geçerek firmamız dan almak istediği hizmet ve bu hizmetteki beklentisi nedir bununla ilgi bilgi alırlar ve firmalara  ilgili istedikleri iso belgesi ile ilgili teklifi gönderirler.

Genellikle satış görüşmeleri ve bilgilendirmeler telefon ve mail  ile gerçekleştirilmekte  olup Eğer müşterimiz yüz yüze toplantı ve görüşme talep ediyor ise ANKARA ve İSTANBUL daki görüşme taleplerine olumlu cevap veriyor ve karşılıklı mutabakat ile belirlenen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Yüz yüze görüşme imkanı ve zamanı bulamadığımız müşterilerimize ise eğer uygun görürler ise video konferans metodu ile bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.

ANKARA İSTANBUL dışındaki firmalardan gelecek bilgilendirme toplantı talepleri için Uzmanlarımızın yol ve konaklama harcırahları firmalara ait olmak üzere bilgilendirme toplantıları gerçekleştirebiliyoruz.

Bizim ile iletişime geçen Müşterilere aşağıdaki süreçler işletiliyor.

 1. Firma bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınması (firma adı, adresi telefon e-mail üretim hizmet yerleri ve sayısı yapılan üretimler veya hizmetler neler çalışan sayısı gibi bilgiler)
 2. İhtiyaçlarının beklentilerinin kayıt altına alınması (sıfırdan ISO Belgesi mi alacak yoksa mevcut ISO belgesi ile ilgili sistemini iyileştirme vs gibi işlemler mi yapacak bu bilgiler alınır) Yani ISO Belgesini ne için isteniyor bu sorunun cevabı aranır
 3. İstedikleri hizmette Özel bir durum var mı süre kısıtlaması veya olmasını istedikleri bölümler üretimler veya eklenmesi gereken üretimler hizmet gibi
 4. Tuana Danışmanları tarafından Telefon da kısa bir bilgilendirme yapılır
 5. Fiyat teklifi hazırlanır Fiyat Teklifinde verilecek hizmetler nelerdir ne kadar sürer kaç adam/günlük danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek bunlar belirtilir ve iso belgesi ile ilgili genel taslak bir iş programı sunulur.
 6. Fiyat teklifi kabul edilirse sözleşme aşamasına geçilir. Sözleşme imzalanmasını müteakip Tuana Danışmanlık Proje Ekibi firma ile iletişime geçer ve tanışma ve ilk çalışma günü belirlenir.
 7. Proje Ekibi ile firmanın görevlendireceği personeller karşılıklı çalışma günlerini belirler ve iş Programı İş Planı ortaya çıkarırlar.
 8. Personele ISO Belgesi ile ilgili Eğitimleri verilir ve daha sonra bütün süreçler incelenir iso belgesi Yönetim Sistemi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilerek dokümantasyon oluşturulur.
 9. Oluşturulan iso belgesi Yönetim Sistemi Dokümantasyonuna göre kayıtlar uygulamalar Tuana danışmanları tarafından firma personellerine yaptırılır.
 10. Bütün kayıtlar oluştuktan sonra Belgelendirme Kurumları ile iletişime geçilir ve denetim günü alınır.
 11. Denetimler de belgelendirme kurumundan bir sıkıntı çıkmaz ise Tuana Danışmanları firma personeline destek vermektedirler.

HİZMET VERİRKEN FARKIMIZ

 1. Tuana danışmanlık hizmetlerinde müşterilerine İnternet tabanlı Müşteri Doküman Paylaşım Platformunu kullandırtmaktadır. Bu şekilde  bazı hizmetler daha interaktif ve zaman kaybı olmadan ve tek bir merkezden yönetilmektedir.
  1. Tuana Müşteri Doküman Paylaşım Platformu ile neler yapılmaktadır
  1. Müşteri personellerine kullanıcı adı ve şifre verilerek firmaları ile ilgili bütün doküman ve kayıtlara ulaşma şansı olmakta ve yeni hazırlanan bir dokümanı yükleyebilmekte ve incelenmesini isteyebilmektedir
  1. Danışman ile online anlık iletişim kurabilmektedir.
  1. Danışman ile ilgili her türlü şikayet öner istek ve beklentisini Tuana danışmanlık üst yöneticilerine bildirebilmektedir.
 2. Müşterilerimize teklif verirken doğru bilgilendirme işlemi yapılmakta ve bütün danışmanlık hizmetlerimizde İş Planı ve İş Programı ile çalışılmaktadır.  
 3. Müşterilerimizi tek bir Belgelendirme kurumuna yönlendirmek yerine Müşteri Menfaatini göz önünde bulundurarak doğru belgelendirme kurumuna yönlendirmeyi aşağıdaki belirtilen sebepler nedeni ile  tercih ediyoruz.       
  1. Bazı müşteriler yurt dışına iş yapmakta ve müşterileri onlardan dünyaca tanınmış bir belgelendirme kurumundan belge istemekte bu durumda Tuana danışmanlık olarak müşterilerimize dünyaca ünlü prestijli ve tanınmış belgelendirme kurumlarına yönlendiriyoruz ve bu kurumlardan belge almalarını sağlıyoruz.
  1. Bazı kuruluşlar ihalelerde bu belgeleri kullanmakta bu durumda ise akreditasyon kuralarına göre hareket eden TÜRKAK akrediteli kurumlara müşterimizi yönlendiriyoruz.  Bu şekilde hem ihalelerde sundukları belge nedeni ile sıkıntı yaşamıyorlar hem de KOSGEB TÜRKAK akrediteli alınan belgelerin ilk yıl belgelendirme ücretlerinin % 50 sini karşıladığı için maliyet olarak ta avantajlı bir konuma geçiyorlar.
 4. Eğitime önem veriyoruz ve Müşterilerimizin çalışan personellerine ISO 9001 ile ilgili uzmanlık eğitimlerini mutlaka veriyoruz ve sertifikalandırıyoruz.  Eğitim alamayan personellere ise online eğitim imkanlarımızı sunarak onlarında eğitim almalarını sağlıyoruz.
 5. Uzman danışmanlarımızın ve geniş kadromuz ile Türkiye’nin her yerine hatta Kafkaslardan Ortadoğu’ya varana kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.
 6.  Geniş Hizmet yelpazemiz ile Müşterilerimizin başka isteklerine de cevap verebiliyoruz.

TSEK BELGESİ

TSEK BELGESİ 

NEDİR ?

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?

TSEK (Kritere Uygunluk Belgesi); Türkiye’de standardı bulunmayan konularda, ürünlerin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve yapılan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilerek firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası işareti kullanılacak ürünlerin; ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü gösteren ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgeye denilir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlara denilir.

Türk Standartları Enstitüsü‘ne yapılan müracaatlar değerlendirilir ve uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapılmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili Kalite Faktörlerine göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur. Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitü’nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp karara bağlanır.

TSEK markasını kullanma hakkı verilmesi karar alınmış ise, firma ile Enstitü arasında noter huzurunda TSEK Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu ifade eden TSEK belgesi verilir.

Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak; inceleme, maktu belge ile muayene ve deney ücretleri tahakkuk ettirilirilerek ilgili ücret başvuru aşamasında alınan avans ücretinden mahsup edilir. TSEK belgesi almış firmalar, her yıl ocak ayında, bir önceki yıla ait TSEK markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını Enstitü’ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSEK Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye ödemekle yükümlü olacaktır.

TSE / HYB BELGESİ

TSE/ HYB BELGESİ

NEDİR ?

Hizmet Alanı Yeterlilik Belgesi  faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü Sistem Kalite belgelendirme şirketimize müracaat edilmsei ve akabinde belirli kriterlerin taşınmanız gerekmektedir. Bunlar; başvuru sahibinin yetkili acente olduğu kişi yahut/firma arasında noter eşliğinde gerçekleşen anlaşmanın aslı ve ya ıslak imzalı anlaşmayla tarafların noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi isteyebilirler. Noter tasdikli vekaletname ile de vekaleten başvuru yapılabilir bu hususta vekalet fotokopisi ve anlaşmayı imzalayan vekilin imza beyannamesi dosyasında muhafaza edilir. Kuruluş sahibinin aynı kişi olmaması durumunda başvuru sahibi ile imalatçı / ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeyi aynı şahıs imzalayamaz.

Yetkili acentelerine yönelik olmayan standartlar/kriterler için de hizmetin sözleşmeye dayalı verilmesi durumunda esas firma/firmalarla aralarında noter eşliğinde gerçekleşmiş acente/bayilik anlaşmasının aslı ve noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi istenir.

» Müracaatlar müracaat formu yada istek dilekçesiyle sanal ortamda (online) yada elden alınır.

» Belge sahibinin hizmet sağladığı adreste birden fazla asıl yada tüzel şahsın faaliyet göstermesi durumunda, sadece birinin başvurusu kabul edilir. Aynı hizmet alanı adresinde hizmet sağlayan birden çok müracaat sahibine belge verilmez.

» Aynı unvan ve aynı adres için birden fazla belge isteğinde bulunulabilir.

» Bir müracaat formuyla aynı hizmet alanı için birden çok standart veya kriter hususunda müracaat yapılabilir. Farklı hizmet alanlarının belgelendirilmesi için farklı müracaat formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı ayrı belge hazırlanır, bu sebeple şubesi olan müracaat sahiplerinden her şube için müracaat formu istenir.

» İlk müracaatın kabulü için avans ücreti ödenmelidir. Avans ücreti ödenmiş olan müracaatlar işleme alınır. Noksan evraklar analiz esnasın tedarik edilir