TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (HYB)  NEDİR?

TSE HYB çeşitli işlerle meşgul olan firmaların yaptıkları iş ve hizmetin yeterliliğinin standartlara uygun olarak düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Başka bir deyişle hizmetin yeterli olduğunun TSE denetimince uygun görülüp belgelenmesidir.

TSE HYB denetimleri belgelendirilmek istediğiniz standardın son revizyonu ile birlikte hizmet sahasının uygunluğu (metrekare, yükseklik, topraklama, elektrik tesisat ölçüm raporları), iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sigorta poliçesi, müşteri memnuniyeti , şirkete ait araç bilgileri, kalibrasyon ve doğrulama bilgileri, çalışanların özlük dosyası, yasal mevzuatlar gibi hususların incelendiği şekilde denetlenir.

TSE HYB geçerliliği 3 yıl olan ve her yıl da gözlem denetimlerinin yapıldığı belgelerdir. TSE HYB belgeli firmaların pazar payı genişler, prestiji artar ve rakipleri arasında daha çok öne çıkar. Bu belge ile tüketiciye iletilecek hizmetlerin standartlara uygunluğunu, olanak ve yeterliliklerini gösterir.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINABİLİR?

Hizmet Yeterlilik Belgesi alma ihtiyacı doğduğunda ve aklınıza takılan sorularda sizlere En Kalite Danışmanlık olarak yardımcı olmak isteriz.  Bizlere başvuru yapan işletmelerin öncelikle standardını öğrenip ona göre detaylı inceleme ile standardın şartları karşılayıp karşılamadığına bakılır. Hizmetin girdisinden son çıktısına kadarsüreç akışlarının belirli bir standartta ve kalitede olması sağlanır. İşletmede çalışan personelin eğitim bilgileri, mesleki yeterlilikleri kontrol edilir. Standardın istediklerine dair liste oluşturulur ve işletme ile paylaşılır. Standardın belirlediği kalite kontrolleri gerçekleşir. Kalite kontrolleri Kalite Yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geriye dönük izlenebirliği sağlanır. Periyodik kontroller ve testlerin yapılması sağlanır.

Belgeyi talep eden kuruluşta yapılacak tüm iş ve işlemler tarafımızca analiz edildikten sonra, TSE denetimine hazır hale getirilir. Belge almayı talep eden kuruluş TSE denetçi veya denetçileri tarafından standarttaki maddelere göre analize tabi tutulur. Ve denetimde uygunsuzluk çıkmaması durumunda belgelenme işlemi gerçekleşir. Hizmet üreten sektörlerde, işyeri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetin yeterliliğini gösteren ilgili Türk Standardı Enstitü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akredite edilen ile geçerliliği bir yıl olan belgedir.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ YARARLARI NELERDİR?

Hizmetin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur.

Maliyeti düşürür, verimlilik artar.

Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.

Müşteri fiyat yönünden korunur.

Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.

Verilen hizmetin kalitesi artar.

Hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.

Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

TSE HYB ALABİLEN FİRMALAR

Otomobil servisleri, beyaz eşya servisleri, elektronik eşya servisleri, bilgisayar

Kamu hizmetlerini ve ihale yapan ve yapmaya çalışan firmalar

Yemek, güvenlik, temizlik, çamaşır yıkama, peyzaj, ilaçlama v.b hizmeti veren firmalar

Güvenlik tehdidi taşıması sebebiyle legal mecburiyeti olan firmalar

Lpg-Cng dönüşüm ve ikmal istasyonları

Lokanta, fırın, fotoğraf stüdyoları vb.