TSE ÜRÜN BELGELENDİRME NEDİR?

Ülkemizde üreticilerin ürettiği ürün veya ürünlerin Türk standardına uygunluğunu gösteren belgedir. Ürün belgelendirme denetimi ile üretilen ürünün standarda ve diğer norm dokümanlara uygunluğu ile güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir. Ürün belgelendirme denetimi ile ürün ilk deneyini kalite sistemlerinin denetimi ile birlikte periyodik şekilde denetlenmesidir. Standartta kapsanan kurallar ürün belgelendirme sistemi ile genel kriterler olarak kabul edilmektedir. Ürünün ilgili standardı ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi uygunluk belgesi ve ürün markası ile olmaktadır.

Ürünün proses, iş güvenliği, kalite ve çevre süreçleri ile teknik hususlar ile denetlenmesidir. Standartta yazan kurallar ürün belgelendirme ile genel kriter olarak kabul edilmektedir.  

EN KALİTE DANIŞMANLIK FİRMASI OLARAK ÜRÜN BELGELENDİRME DE FİRMALARIMIZA  NASIL DESTEK OLMAKTAYIZ?

 • Başvuru Formunun Doldurulması
 • İlgili Standarda Karar Verilmesi
 • Ürün Marka Tescil İşlemleri
 • İstenilen Evrakların Tarafımıza ulaştırılması
 • TSE ye başvuru süreci
 • ISO 9001:2015 Sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
 • Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve sürdürülmesi
 • Laboratuvar koşullarının oluşturulması
 • Teknik Birim ile organizasyon yapılması ve sürdürülmesi
 • İş güvenliği sistemi ve sürdürülmesi
 • TSE portal işlemlerinin tamamlanması
 • İç tetkik ve YGG süreçlerinin tamamlanması
 • Denetimin  TSE tarafından gerçekleştirilmesi
 • Çıkan uygunsuzlukların giderilmesi.

ÜRÜN BELGELENDİRMENİN FAYDALARI

 • Ürün güvenilirliğini arttırma
 • Pazar payını arttırma
 • Müşteri güveni
 • Sürekli iyileştirmeye katkı
 • Güvenilirlik
 • Geçerlilik
 • Kalite kontrol maliyetlerinde azalma
 • Güvenli ürün kullanım rahatlığı
 • Rekabette öne geçme

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME GENEL SÜRECİ

 • Yerinde Üretim İncelemesi

TSE den görevli teknik uzmanların işletmeye gelerek yerinde üretim incelemesi yapması. Hedeflenen üretim kalite kontrol ve donanımın incelenmesi, imkanlar açısından yeterliliğinin denetlenmesidir.

 • Standart Detayı Numune Alma

Muayene ve deney için ihtiyaç duyulan miktarda numune alınmasıdır. Numune alma belirlenmiş şartlarda ve standarda uygun olarak yapılmaktadır.

 • Muayene ve Deney

Muayene ve deney yeterliliği kabul edilmiş laboratuarlar tarafından yapılmaktadır.  Standartta belirtilen teknik yöntemlerle muayene ve deneyler önce yapılır sonra da yaptırılır.

 • Ürün ve Ambalajın İşaretlenmesi

İşletme TSE belgesi aldığında TSE markasını kullanma hakkı elde edecektir. Belge üzerinde üretim yerinde  İlgili ürün için kullanacaktır.

 • Değerlendirme Kurul

Belgelendirme başvurusu ürüne ait üretim yeri incelemesi, deneylere ait sonuçlar ve raporlar ilgili belgelendirme birimlerince incelenecektir. Bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere belgelendirme komisyonuna sunulacaktır. 

 • Sözleşme imzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme komisyonu tarafından olumlu sonuç ile dönen düzenlemeler başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet yapılır. Başvuru sahibi; belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı kazanır.