PROGRAMININ AMACI

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

 İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
1Yurt İçi Fuar Desteği50.000%60
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000*%60
3Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000**%60
4Eğitim Desteği20.000%60
5Enerji Verimliliği Desteği35.000%60
6Tasarım Desteği25.000%60
7Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000***%60
8Belgelendirme Desteği30.000***%60
9Test ve Analiz Desteği30.000%60

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Fiyat Sorunuz

KOSGEB Hizmetleri Nelerdir?| Toem Kalite Danışmanlık

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMI

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2020/2

Fiyat Sorunuz

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KREDİ
FAİZ DESTEĞİ

Fiyat Sorunuz

KOSGEB Hizmetleri Nelerdir?| Toem Kalite Danışmanlık

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Fiyat Sorunuz

KOSGEB
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK

Fiyat Sorunuz

KOSGEB KOBİ GELİŞİM
DESTEK PROGRAMI
2020/1

Fiyat Sorunuz