PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir. Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar. Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

– Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
– Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
– Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
– Hukukçu Raporu masrafı,
– Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

PROGRAMIN UNSURLARI ORANI ÜST VE ALT LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beşyüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL)Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli100.00075
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu300.00075
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli80.00075
Hukukçu Raporu Masrafı10.00075
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 10.000100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı