PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
  • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
  • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
  • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
  • İstihdamın artırılması,
  • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 4 alt programdan oluşur:

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  • Yeni Girişimci Desteği
  • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  • İş Planı Ödülü