İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURUÜST LİMİT (TL)DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM YönetimGeri ödemesiz750.000 600.000 125.000 25.000%60%70
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilatGeri  ödemesiz100.000 30.000 50.000 20.000%60%70