PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

DESTEK UNSURLARI

  İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
 1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000  %60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*  %60
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**  %60
Eğitim Desteği 20.000  %60
Enerji Verimliliği Desteği 35.000  %60
Tasarım Desteği 25.000  %60
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***  %60
Belgelendirme Desteği 30.000***  %60
Test ve Analiz Desteği 30.000  %60

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.